top of page

Th 7, 22 thg 4

|

Ho Chi Minh City, Vietnam

KẾT TÂM TRÍ - NỐI THÂN TÂM

“Chia sẻ để nâng tầm tri thức và thấu hiểu mình để thông suốt thân tâm” Chương trình được nghiên cứu và thiết kế bởi các Nhà khai vấn chuyên sâu trong lĩnh vực cảm xúc và cuộc sống, nghiên cứu tìm hiểu từ tâm lý học chuyên sâu. Với các hoạt động như The Art of Hosting, các hoạt động trong chương trì

Tickets are not on sale
See other events
KẾT TÂM TRÍ - NỐI THÂN TÂM
KẾT TÂM TRÍ - NỐI THÂN TÂM

Thời gian & Địa điểm

19:00 22 thg 4, 2023 – 19:00 23 thg 4, 2023

Ho Chi Minh City, Vietnam

Giới thiệu về sự kiện

“Chia sẻ để nâng tầm tri thức và thấu hiểu mình để thông suốt thân tâm” Chương trình được nghiên cứu và thiết kế bởi các Nhà khai vấn chuyên sâu trong lĩnh vực cảm xúc và cuộc sống, nghiên cứu tìm hiểu từ tâm lý học chuyên sâu. Với các hoạt động như The Art of Hosting, các hoạt động trong chương trình giúp các thành viên kết nối với chính bản thân mình, hiểu mình và từ đó kết nối với nhau và với hành trình nghề nghiệp của bản thân.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page